شبکه های اجتماعی

aparat

الگوهای موفق

چگونه از روند سرعت رشد به نفع ساخت باروهای قدرتمند استفاده کنیم ؟

چگونه از روند سرعت رشد به نفع ساخت باروهای قدرتمند استفاده کنیم ؟

چگونه از روند سرعت رشد و پیشرفت به نفع ساخت باورهای قدرتمند استفاده کنیم ؟ امروزه سرعت رشد و پیشرفت در حد بالایی از مسیر خودش قرار دارد و به تدریج بیشتر و بیشتر می شود. در روند رشد و پیشرفت ما می توانیم یک ایمان فعالی بسازیم که بله اگر فردی در قدیم باید برای طری کردن یک آموزشی باید یه روند طولانی مدت را طی کنیم تا آن اموزش را طی کنیم و به گونه ای به مهارت و تخصص که می خواستیم دست پیدا کنیم .

مشاهده مطلب