شبکه های اجتماعی

aparat

30 روز

21 رو ز با قدرتمندترین ، ناب ترین و تاثیر گذارترین عبارتهای تاکیدی مثبت هدف گذاری

21 رو ز با قدرتمندترین ، ناب ترین و تاثیر گذارترین عبارتهای تاکیدی مثبت هدف گذاری

21 رو ز با قدرتمندترین ، ناب ترین و تاثیر گذارترین عبارتهای تاکیدی مثبت هدف گذاری روزانه ما مواردی را می بینیم و می شنویم که هرگز ما را در رسیدن به اهداف و خواسته های خودمان پیش نمی برد و حتی باعث پسرفت ما در زندگی می شود.هر روز اخبار هر روز در رسانه های از رکود و شکست می شنویم ولی : آیا یکبار شده که به تاثیر جادویی این رسانه های صوتی و تصویری پی ببریم که چقد در دستیابی ما به اهداف و خواسته های ما تاثیری دارند فکر کنیم ؟ چقدر روزانه به اهداف و خواسته هایی ک دوست داریم و می خواهیم بدست بیاوریم فکر میکنیم؟ چقدر رسانه های تصویری که هر روز با آنها در ارتباط هستیم مثل تلویزیون یا مطبوعات و آهنگ هایی که روزانه گوش می دهیم مارا به اهدافمان نزدیک میکنند؟ قطعاو هرگز ما از تماشای رسانه های صوتی و تصویری که همیشه خوراک خبری برای خودشان درست میکنند تا ما را سرگرم کنند چیزی نمی آموزیم هیچ ،بلکه تاثیر خیلی زیان باری در زندگی خودمان متحمل می شویم .  ما در این مورد به شما قدرتمندترین و عالی ترین جملات تاکیدی مثبت در راستای رسیدن به هدف را به شما پیشنهاد میکنیم این فایل فوق عالی و بی نظیر شما را در رسیدن به هدفتان مصمم می کند قطعا از مطالب و محتوایی که هر روزه میخوانیم و سودی برایمان ندارد 100 درصد عالی می باشد.

مشاهده مطلب
logo-samandehi